Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-vání komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem (166 kB)

Zveřejněno: 19. 2. 2020
Sejmuto: 10. 3. 2020