Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mokrý Lom, schválená zastupitelstvem obce dne 13.1.2015.
Vyvěšeno 14.-31.1.2015.

ico_pdf Obecně závazná vyhláška 1-2015 o stanovení systému sběru odpadu (330kB)