Záměr prodeje a pronájmu pozemků

Záměr prodeje pozemku p.č. st. 226 v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje
záměr prodeje pozemku  parc. č. st. 226  o výměře 6 m2 v katastrálním území Mokrý Lom.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2585/3 v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje
záměr pronájmu části pozemku  parc. č. 2585/3 o výměře cca. 240 m2 v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 2. – 18. června 2013

Záměr prodeje a pronájmu pozemků
Přesunout se na začátek