Záměr prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků p.č. 2631/8 a 2361/18 v k.ú. Mokrý Lom

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM
v souladu se zákonem o obcích
OZNAMUJE
záměr prodeje pozemku  parc. č. 2631/18 a části pozemku  parc. č. 2631/8 (celkem o výměře cca. 1700 m2) v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 15. října – 1. listopadu 2012

Záměr prodeje pozemků
Přesunout se na začátek