Záměr pronájmu pozemků

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
parc. č. 2634/8 o výměře 83 m2
části parc. č. 2634/3 o výměře cca. 45 m2
v katastrálním území Mokrý Lom stávajícím uživatelům či nájemcům těchto pozemků.

Vyvěšeno: 15. prosince 2014
Svěšeno: 31. prosince 2014

Záměr pronájmu pozemků
Přesunout se na začátek