Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemku KN:
parc. č. 2635/2 o výměře 1070 m2
v katastrálním území Mokrý Lom
stávajícím uživatelům pozemku.

Vyvěšeno: 19. srpna 2017
Svěšeno: 5. září 2017

Záměr pronájmu pozemku
Přesunout se na začátek