Záměr pronájmu pozemku

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM

v souladu se zákonem o obcích

OZNAMUJE

záměr pronájmu pozemku KN:

části parc. č. 2447/17 o výměře 298 m2 (sběrný dvůr)

v katastrálním území Mokrý Lom

provozovateli sběrného dvora.

 

 

Vyvěšeno: 24. srpna 2019
Svěšeno: 10. září 2019

Záměr pronájmu pozemku
Přesunout se na začátek