Záměr pronájmu pozemků

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
parc. č. 3404 o výměře 240 m2
části parc. č. 2631/20 o výměře cca. 215 m2
parc. č. 2647/6 o výměře 1268 m2
parc. č. 2612/2 o výměře 138 m2
parc. č. 2612/8 o výměře 3 m2
v katastrálním území Mokrý Lom stávajícím uživatelům či nájemcům těchto pozemků.

Vyvěšeno: 24. srpna 2014
Svěšeno: 9. září 2014

Záměr pronájmu pozemků
Přesunout se na začátek