SMO Pomalší zveřejňuje Návrh záv. účtu SMO za r. 2020.
Vyvěšeno 13.4.-3.5.2021

Návrh závěrečného účtu SMO 2020 (347 kB)

Zpráva o výsledku přezkumu SMO (2,6 MB)

Fin2-12 SMO (269 kB)

Rozvaha SMO (158 kB)

Předvaha SMO (194 kB)

Výkaz zisku a ztráty SMO (112 kB)