Veřejná vyhláška – návrh Zprávyo uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3.
Vyvěšeno 22.4.-22.5.2016.

ico_pdf Veřejná vyhláška: Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (186 kB)