4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 ve vazbě na § 42 odst. 4 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejná vyhláška – 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (314 kB)

Vyvěšeno 2.10.-18.11.2019

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Přesunout se na začátek