Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4. 4. 2017 od  19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

1.    Rozpočtová opatření
2.    Provozní řád vodovodu
3.    Rybářský řád
4.    Dětské hřiště
5.    Informace ze SMO
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek