Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9.12.2014 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Volba do orgánů obce
2.    Rozpočtová opatření na r. 2014
3.    Poplatky na r. 2015
4.    Rozpočet na r. 2015
5.    Rozpočet SMO Pomalší na r. 2015
6.    Věcná břemena
7.    Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
8.    Vyhláška o separaci odpadu
9.    Pasport místních komunikací
10.    Vodovody a kanalizace obce
11.    Informace z výborů
12.    Informace z obecního úřadu
13.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek