Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 4.9.2018 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Hospodaření v obecních lesích
2. Rozpočtová opatření
3. Vodovody obce
4. Sběrný dvůr
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu
7. Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek