Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 12. února 2019 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich, starosta obce

 

Navržený program:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Sběrný dvůr – výběr dodavatelů
3. Vodovody obce
4. Vlajka pro Tibet
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek