Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.3.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:
Zahájení
1.    Provozní řád vodovodu
2.    Rybářský řád
3.    Nabídka GoSMS
4.    Opravy KD
5.    Územní plán obce
6.    Místní komunikace
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu
9.    Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek