Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.11.2019 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Vyhláška o místních poplatcích
3. Smlouva o věc. břemeni – E.ON
4. Sběrný dvůr (provozování)
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek