Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18.2.2020 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Smlouva o služebnosti Lahuť
3. Odpadové hospodářství
4. Vodovody obce
5. Informace z výborů
6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek