Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 15. 12. 2020 od 18:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. SMO Pomalší – rozpočet na r. 2021, výhled rozpočtu do r. 2024
3. Věcné břemeno E.ON
4. Smlouva s firmou M. Pedersen o likvidaci odpadů
5. Obecně záv. vyhláška o poplatku za komunální odpad
6. Rozpočet obce na r. 2021
7. Informace z výborů
8. Informace z obecního úřadu

 

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek