Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na středu 14. 7. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Výběrové řízení na VZMR – posílení vodovodu v Polžově

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek