Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 7. 9. 2021 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení
1. Rozpočtová opatření
2. Smlouva o věcném břemeni – e.gd
3. Žádosti o výpůjčku pozemků
4. Poplatek za likvidaci odpadů
5. Vodovody obce
6. Informace z výborů
7. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek