Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 26. 10. 2021 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  3. Smlouva o pronájmu p.č. 3458, k.ú. Mokrý Lom
  4. Věcná břemena vedení el. přípojky (vrt Polžov)
  5. Informace z výborů
  6. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek