Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5. 4. 2022 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Záměr pronájmu části parcely č. 2631/16 (o výměře 8 m2)
  3. Pomoc ukrajinským uprchlíkům
  4. Vodovody obce
  5. Informace z výborů
  6. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek