Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 14. 6. 2022 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

 

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Závěrečný účet obce za r. 2021
  3. Účetní závěrka za r. 2021
  4. Vodovody obce
  5. Informace z výborů
  6. Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek