Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 6.9. 2022 od 19:00 hod. v místnosti Obecního úřadu.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

  1. Rozpočtová opatření
  2. Smlouva o věcném břemeni – e.gd
  3. Dopravní značení na jižním konci – začátek a konec obce
  4. Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II
  5. Informace z výborů
  6. Informace z obecního úřadu
Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek