Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 1.9.2015 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení

1. Rozpočtová opatření

2. Vodovody obce (stav, údržba)

3. Oprava KD

4. Územní plán obce

5. Informace z výborů

6. Informace z obecního úřadu

7. Různé

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek