Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 10.11.2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Směrnice pro oběh účetních dokladů
3.    Oprava budovy OÚ
4.    Zásahová jednotka SDH obce
5.    Informace z výborů
6.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek