Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám řádné zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 5.4.2016 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Navržený program jednání:

Zahájení
1.    Rozpočtová opatření
2.    Závěrečný účet obce za r. 2015 (viz www)
3.    Účetní závěrka obce za r. 2015 (viz www)
4.    Oprava budovy OÚ
5.    Územní plán
6.    Rybářský řád
7.    Informace z výborů
8.    Informace z obecního úřadu

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek