Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 9.9.2014 od 19:00 hod. na Obecním úřadě.

Navržený program jednání:

1.    Zahájení
2.    Rozpočtová opatření
3.    Pronájem pozemků
4.    Pasport místních komunikací
5.    Vodovody a kanalizace obce
6.    Informace z výborů
7.    Informace z obecního úřadu
8.    Různé

Ing. Martin Ehrlich
starosta obce

Informace o svolání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek