Lahuť

Roku 1361 obdržel farář z Velešína vydržování dvou vikariátů dar vesnici Lahuť. V roce 1387 přechází vrchní panství na Rožmberky. Jindřich z Rožmberka dal faráři z Velešína roku 1410 povolení, aby vzdálený dvůr prodal. Prodej se uskutečnil téhož roku v den svatého Michala a kupcem byl Pešek Lahodka z Ločenic za 22 kopy a roční činže: 2 kopy pražských grošů, 2 čebry žita a 2 čebry ovsa.

Přesunout se na začátek