Poplatky v r. 2010

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2010

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 28.12.2009 byla pro rok 2010 ponechána výše všech místních poplatků v obci Mokrý Lom na úrovni r. 2009.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 1 800 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 600 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 100 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 700 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 70 Kč za 1 popelnici
•    PE pytel 120 l – 80 Kč

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa; za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Poplatky v r. 2010
Přesunout se na začátek