Poplatky v r. 2011

VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ V R. 2011

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 29.12.2010 byla pro rok 2011 stanovena výše místních poplatků v obci Mokrý Lom takto:

Poplatky za svoz komunálního odpadu
•    svoz 52x – 1 900 Kč za 1 popelnici
•    svoz 42x – 1 700 Kč za 1 popelnici
•    svoz 26x – 1 200 Kč za 1 popelnici
•    svoz 13x – 800 Kč za 1 popelnici
•    jednorázový svoz – 80 Kč za 1 popelnici
•    PE pytel 120 l – 90 Kč

Poplatky za psy
50 Kč za jednoho psa (Lahuť a Polžov 0 Kč); za každého dalšího psa 100 Kč

Vodné a stočné
•    dospělí občané, přihlášení k trvalému pobytu v obci: 200 Kč za osobu a rok
•    za přípojku do budovy, ve které není nikdo trvale přihlášen: roční paušál 800  Kč

Poplatky v r. 2011
Přesunout se na začátek