Program rozvoje JčK 2014-2020

Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d.
Vyvěšeno 4.6.-21.6.2012.

ico_pdf Program rozvoje JčK -závěr zjišťovacího řízení – průvodní dopis (52 kB)

Program rozvoje JčK 2014-2020
Přesunout se na začátek