Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 7.10.2017 od 13,30 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

NOVĚ probíhá také SBĚR POUŽITÉHO A NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU.
Pracovníci svozové firmy od občanů převezmou textil zabalený do pytle či PE tašky. Jde např. o ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Nepatří sem např. koberce, matrace, molitan, obuv a znečištěné textilie.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

  • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
  • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
  • olověné akumulátory z osobních vozidel
  • suché články (monočlánky)
  • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
  • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
  • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry
Sběr nebezpečných odpadů
Přesunout se na začátek