Sběr nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen provede sběr nebezpečných odpadů v obci Mokrý Lom u sběrného dvora v sobotu dne 13.10.2018 od 13,35 do 13,50 hod. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby – nikoli podnikatele) obce Mokrý Lom.

Jaké druhy odpadů se sbírají?

Mezi nebezpečné odpady patří např.:

  • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
  • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
  • olověné akumulátory z osobních vozidel
  • suché články (monočlánky)
  • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
  • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
  • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (např. eternit).

Sběr nebezpečných odpadů
Přesunout se na začátek