Ustavující zasedání zastupitelstva obce

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE MOKRÝ LOM

se uskutečnilo v úterý 9. listopadu 2010 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo zvolilo vedení obce v následujícím složení:
Starosta obce: Ing. Martin Ehrlich
Místostarosta obce: Václav Mojžíš

Předsedou finančního výboru byl zvolen MUDr. Jaroslav Kursa. Volba ostatních předsedů a členů výborů proběhne na následujícím zasedání zastupitelstva obce.

V Mokrém Lomu dne 10.11.2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Přesunout se na začátek