Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává nařízení Statutárního města České Budějovice č. 2/2021 – Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro období od 1.1.2023 do 31.12.2032.

Nařízení č. 2 2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (669 kB)

Vyvěšeno 1.-31.5.2021

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Přesunout se na začátek