Záměr prodeje pozemku

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr prodeje pozemku parc. č. 2631/18 a části pozemku parc. č. 2631/8 (celkem o výměře 1800 m2) v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno: 30. listopadu  – 16. prosince 2009

Záměr prodeje pozemku
Přesunout se na začátek