Záměr pronájmu pozemku

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu části pozemku  parc. č. 2447/17 –  trvalý travní porost v katastrálním území Mokrý Lom.

Vyvěšeno:    10. – 27. srpna 2010

Záměr pronájmu pozemku
Přesunout se na začátek