Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom v souladu se zákonem o obcích oznamuje záměr pronájmu pozemků KN:
části parc. č. 2447/17 o výměře cca. 1100 m2.
Vyvěšeno: 5. května 2015
Svěšeno: 25. května 2015

Záměr pronájmu pozemku
Přesunout se na začátek