Záměr výpůjčky pozemku

OBECNÍ ÚŘAD MOKRÝ LOM v souladu se zákonem o obcích OZNAMUJE

záměr výpůjčky pozemku KN:

parcely č. 3458 o výměře 525 m2

v katastrálním území Mokrý Lom, místní část Polžov,

žadateli o tento pronájem.

Vyvěšeno: 8. října 2021
Svěšeno: 26. října 2021

Záměr výpůjčky pozemku
Přesunout se na začátek