Zasílání informací

Každý občan, který má zájem o zasílání informací o dění v obci, má možnost se k tomu písemně přihlásit – buď při placení poplatků nebo na obecním úřadu. Informace budou rozesílány formou SMS nebo e-mailu.

Zasílání informací
Přesunout se na začátek