Návrh zadání ÚP Mokrý Lom

Obecní úřad Mokrý Lom jako pořizovatel územního plánu Mokrý Lom podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 47 stavebního zákona veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu Mokrý Lom.
Zveřejněno od 7.9.2009 do 8.10.2009.

ico_pdf Veřejná vyhláška – návrh zadání ÚP Mokrý Lom (72 kB)
ico_pdf Návrh zadání územního plánu Mokrý Lom (51 kB)

Návrh zadání ÚP Mokrý Lom
Přesunout se na začátek