Územní plán

Územní plán Mokrý Lom byl vydán dne 27.9.2017, účinnosti nabyl dne 12.10.2017. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadu Mokrý Lom v úředních hodinách.

ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – textová část (1,17 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – hlavní výkres (611 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – koordinační výkres (3,23 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres širších vztahů (1,70 MB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres záborů (622 kB)
ico_pdf Územní plán Mokrý Lom – výkres základního členění (447 kB)

Přesunout se na začátek