Aktuality

Měření rychlosti vozidel v obci

V obci byly v průběhu července r. 2020 osazeny na komunikaci III/15526 dva měřiče rychlosti projiždějících vozidel s cílem snížit jejich rychlost a zklidnit tak dopravu v obci. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Sběrný dvůr Mokrý Lom

Od 30. listopadu 2019 je zahájen provoz na novém Sběrném dvoře v Mokrém Lomu. Sběrný dvůr má pronajatý společnost ODPADY – JIH spol., s.r.o. České Budějovice, která zajišťuje provoz, odvoz a odstranění odpadů. Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád sběrného dvora v Mokrém Lomu, schvaluje Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor […]

Přesunout se na začátek