Hasiči

Na obecním úřadě v mokrém Lomu se zachovala kniha protokolů valných hromad hasičského sboru od r. 1907. Chybí tedy prvních osm let – sbor byl založen roku 1899.

Z této doby se kniha zmiňuje o kmotře při svěcení hasičské stříkačky, která se jmenovala Kateřina Jirková, provdaná Koubová, a Vojtěchu Vaclíkovi jako zakládajících členech sboru.
První zápis v knize je datován 22.12.1907, obsahuje údaje o hotovosti hasičského sboru, jednalo se o 64K, 41h. Tehdy byl starostou obce Václav Hamberger z Mokrého Lomu a jeho zástupcem Jan Švarc z Hrachových Hor. Většina valných hromad se odbývala právě v Mokrém Lomě v domě starosty. Důležitým bodem jednání bývali vždy hasičské plesy, které se konaly první rok v Mokrém Lomě, druhý rok v Selci a třetí rok v Branišovicích.
V roce 1908 a 1909 byl velitelem hasičů František Fučík z Lahutě , jeho zástupce Matěj Krych z Kladin, pokladníkem Ondřich Šimon ze Selce a jednatelem Václav Vaclík z Mokrého Lomu.
Roku 1910 bylo svěřeno opatrování stříkačky a záložního nářadí Matěji Špindlerovi z Mokrého Lomu, který byl místním kovářem. V roce 1911 bylo odhlasováno, aby za tuto práci dostával 10 K ročně.
V roce 1912 měl sbor 33 členů.
V roce 1913 2.května vypukl v Mokrém Lomě požár. Za příkladnou statečnost při jeho likvidaci dostal František Jaroš 14K , Nedorost 5K za zničené boty a Josef Kožíšek 3K za vydatnou pomoc.
V době první světové vélky se valné hromady nekonaly, dvě třetiny sboru byly povolány do boje. Padli hasiči: Jan Kříž, František Petroušek a Vojtěch Kožant z Branišovic, Jan Klain ze Selce a Vojtěch Hruška z Kladin. Ze zápisu z roku 1918 se dozvídáme, jaký měl vlastně hasičský sbor majetek. Byla to čtyřkolová ruční stříkačka staršího systému, 182m hadic, 6m savic se savícím košem, 30 přileb 19 kusů výzbroje.
V roce 1919 nastaly rozbroje v obci v důsledku návrhu rozdělení obce na tři samostatné celky. Toto dohadování trvalo až do roku 1924, kdy došlo ke skutečnému rozdělení obce: Selce, Mokrý Lom a Branišovice. Největším problémem byl právě hasičský sbor a jeho majetek. Nakonec se vše rozdělilo takto: pokladník sboru F. Pícha předal vkladní knížku s hotovostí 670K obci Selce a vzdal se členství ve sboru. Stříkačka byla slíbena Branišovicům a Mokrému Lomu zůstalo skladiště z r. 1904.

Přesunout se na začátek