El. podatelna

E – podatelna – elektronická adresa: podatelna@mokrylom.cz

E-podatelna umožňuje elektronické podání datových zpráv, včetně podání zpráv podepsaných zaručeným elektronickým podpisem odesilatele (§ 3 NV č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Potvrzování podání: Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně.

Dotazy k provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mokrylom.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Datové zprávy je rovněž možno předávat na technických nosičích osobně nebo poštou. Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických podání na technických nosičích:
OBECNÍ ÚŘAD Mokrý Lom
Mokrý Lom 1
374 01 Trhové Sviny

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 Základní zákonem vymezené podmínky, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů (18 kB)

Základní technické informace o podání datových zpráv na technických nosičích (14 kB)

Přesunout se na začátek