Polžov

Osada Polžov (Pojžov, Plžov, Spolzov) patřila pánům z Velešína do r.1387. Toho roku přešla na Rožmberky. Roku 1459 ji prodal Jan z Rožmberka Mikuláši z Holkova za 2 kopy, 48 grošů. V roce 1553 v Polžově žili 4 usedlíci: Ambrož, Jakub Jírovec, Jan Mikeš, Linhart Mráz. Platili ročně 4 kopy, 96 grošů a za robotu 6 grošů. Roku 1541 zapsána v zemské desce pro panství Nové Hrady. Od roku 1611 majetek pánů ze Švamberka a od r.1620 majetek hrabat Buquoyů.

Přesunout se na začátek