Úřední deska

Informace o svolání zastupitelstva obce

Svolávám zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom na úterý 18. 6. 2024 od 19:00 hod. na Obecním úřadu. Ing. Martin Ehrlich starosta obce Navržený program jednání: Zahájení Rozpočtová opatření Závěrečný účet obce za r. 2023 Účetní závěrka za r. 2023 Smlouva se SÚS JčK Požární řád obce Termíny zasedání zastupitelstva Informace z výborů Informace z obecního […]

Volby do Evropského parlamentu

V dnech 7. a 8. června 2024 probíhají volby do Evropského parlamentu. Informace o volebních okrscích (37 kB) Oznámení o konání prvního zasedání okrskové volební komise (77 kB) Oznámení o době a místě konání voleb do EP (56 kB) Výsledky voleb v naší obci najdete na webu volby.cz. Vyvěšeno do 30. 6. 2024.

Novinky v odpadovém hospodářství obce

Biologicky rozložitelný odpad, který občané nezvládnou uložit do domácího kompostéru (větve, tráva), je možno ukládat do velkoobjemového kontejneru, umístěného před vjezdem do sběrného dvora. Delší větve je nutné zkrátit na max. délku 1,5 m. Občané jsou při ukládání odpadu povinni dodržovat pořádek v okolí kontejneru (nenechávat ležet zbytky odpadu mimo kontejner). Ve sběrném dvoře bylo zřízeno […]

Rybářský řád

Pravidla a povinnosti při rybolovu na obecních rybnících v obci Mokrý Lom. Rybářská sezóna začíná 1.4. a končí 31.10. Rybářský řád (34 kB) Od 25. do 28.8.2016 povoluje Obecní úřad přisvojení ryb o délce přesahující 48 cm. Vyvěšeno do 31. 10. 2024.

Přesunout se na začátek