Měření rychlosti vozidel v obci

V obci byly v průběhu července r. 2020 osazeny na komunikaci III/15526 dva měřiče rychlosti projiždějících vozidel s cílem snížit jejich rychlost a zklidnit tak dopravu v obci.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Měření rychlosti vozidel v obci
Přesunout se na začátek